Pleurothallis grobyi type (Ecuador)

Pleurothallis-grobyi type (Ecuador)

$20.00
  • sku: 06864-04736
  • Availability: in stock
  • Pleurothallis-grobyi type (Ecuador)
  • Mounts:

  • Genus:Pleurothallis
  • Species:grobyi type (Ecuador)